Welkom bij HIGH FIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Wie zijn wij

Een gezamenlijke aanpak van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel


Naar een sportieve en gezonde (leer)omgeving

‘Alle basis- en middelbare scholen moeten een sportieve en gezonde leeromgeving aanbieden en de overheid moet hen daarin ondersteunen. Dat adviseren zeven gezondheidsorganisaties in een brief aan de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid.'

De organisaties, waaronder het Voedingscentrum en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, adviseren vijf uur sporten en bewegen per week, meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en een gezonde schoolkantine op alle middelbare scholen. Daarnaast moet kennis over een gezonde leefstijl in het lesprogramma worden geïntegreerd en moeten scholen ouders en omgeving betrekken bij het gezondheidsbeleid. Uit onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat gezonde voeding en voldoende beweging bijdragen aan betere leerprestaties en minder schooluitval, stellen de organisaties. Nu biedt slechts de helft van de basis- en middelbare scholen activiteiten gericht op een gezonde leefstijl aan. Bron: Convenant Gezond Gewicht 2011


Uitgangspunten en doelstellingen

Op 10 december 2007 hebben VWS, OCW, de VNG en landelijke organisaties onderwijs, sport en cultuur de “Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur (Impuls)” ondertekent. Het kabinet en de gemeenten willen met een gezamenlijke inspanning:

1. meer brede scholen realiseren (in primair en voortgezet onderwijs);
2. sportverenigingen versterken;
3. een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen stimuleren;
4. kennismaking met en actieve beoefening van kunst en cultuur bevorderen, op en rond scholen.

De kern van de overeenkomst is het realiseren van 2.250 combinatiefuncties in Nederland (peiljaar 2012). Voor gemeente Achtkarspelen gaat het om 4,4 fte.

Bij een combinatiefunctie krijgt men te maken met één persoon in twee of meer verschillende situaties ten aanzien van de sport en het onderwijs. Of bij school en op de sport- en/of muziekvereniging. De samenhang tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur wordt door het inzetten van combinatiefunctionarissen versterkt. Activiteiten onder en na schooltijd, bij school en in de buurt, worden beter op elkaar afgestemd.

Combinatiefunctionarissen kunnen kinderen en jongeren een rijke leeromgeving bieden met maximale Ontplooiingsmogelijkheden. Het zijn bruggenbouwers tussen onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang en welzijn!


Doelstellingen van sportstimulering

• De kwaliteit van het bewegingsonderwijs stimuleren en verbeteren.
• Bevorderen kennismaking actieve beoefening sport onder kinderen en jongeren.
• De samenwerking tussen scholen, dorp, wijk, sportverenigingen intensiveren.
• De sportverenigingen versterken door o.a. het bevorderen van de kwaliteit en zelfredzaamheid van de sportorganisaties.
• Het dagelijks sport- en beweegaanbod stimuleren en verbeteren.
• De buitenschoolse sportactiviteiten versterken.
• Door onderwijs, buurtsport en sportverenigingen meer te laten samenwerken, verhogen van de sportdeelname onder de jeugd.
• Door hogere sportdeelname in de breedte zaken als overgewicht, bewegingsarmoede etc. verminderen.
• Zorgen voor een betere sportinfrastructuur.
• Kinderen en jongeren t/m 18 jaar bewegen met plezier op en rondom de scholen.

* De Impuls is een unieke kans om verschillende sectoren en beleidsgebieden die betrekking hebben op voorzieningen voor de jeugd bij elkaar te brengen!