Welkom bij HIGH FIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur Fryslân

Gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur Fryslân. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Fryslân is bestemd voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar die om financiële reden geen sport- of cultuurlessen kunnen volgen. Ouders van kinderen die het financieel niet breed hebben kunnen hiervoor bij Samen voor alle kinderen een aanvraag indienen.

Aanvraag indienen

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Fryslân kan op twee manieren gedaan worden:

1. Door een professional uit het onderwijs, sociale wijkteam, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg of maatschappelijk werk. Deze professionals worden intermediairs genoemd. De intermediairs zijn al betrokken bij de kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de sport/cultuurwensen van de kinderen/jongeren. Aanvragen kan via de website van alle kinderen doen mee.

2. Door een ouder/verzorger via www.samenvoorallekinderen.nl. Een vrijwilliger van Stichting Leergeld neemt vervolgens contact op en dient de aanvraag namens het gezin bij ons in.

Let op:

- Sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of dansdocenten kunnen zelf géén aanvraag indienen!

- Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat (vervolg)aanvragen tijdig worden ingediend. Ouders krijgen hierover een maand voorafgaand aan het einde van de aanvraag een automatisch bericht van ons.

Wat is het bedrag?

De bijdrage bedraagt maximaal €500,- (sport) inclusief waardebon en maximaal €550,- (cultuur) per kind per jaar. Voor sportaanvragen is dit inclusief een eventuele bijdrage voor sportkleding/attributen van maximaal € 100,-. Voor cultuuraanvragen is dit exclusief een eventuele bijdrage voor kleding/attributen/instrumentenhuur. Een waardebon voor attributen kan alleen gelijktijdig met de aanvraag worden ingediend.

Klik hier voor alle spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Er is nog meer mogelijk!

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor allerlei activiteiten op en rond de school? Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolspullen of een verjaardagsbox. Ook bij de kosten van muziekles, toneel of dansles maar ook bij andere kosten, zoals bijvoorbeeld scouting, kunnen deze fondsen helpen. Kijk voor meer informatie op de website van Sam& waar het Jeugdfonds onderdeel van is.