Welkom bij HIGH FIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Fit@school Challenge

Fit@School Challenge

De challenge gaat over gezonde leefstijl en bewegen. Met het lespakket leren kinderen wat gezonde leefstijl is en krijgen ze begeleiding bij het sporten. De kinderen kunnen met de verschillende opdrachten munten verdienen in de klas. Deze munten gaan in de buis die in de klas staat. Zo kunnen de klassen onderling zien welke klas het “gezondst” bezig is. Iedere week wordt er een winnaar gekozen. Voorbeelden van uitdagingen zijn: elke dag water drinken, fruit eten en buitenspelen in de pauze. Op 29 februari wordt de winnende klas van het gehele project bij de Oanrin bekendgemaakt.

De basisscholen worden tijdens de challenge ondersteund door High Five sportstimulering, onderdeel van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De buurtsportcoaches geven, in samenwerking met Sportkunde studenten, lessen over gezond eten en een gezonde leefstijl. Deze zijn samengesteld in samenwerking met de GGD en JOGG (kind naar gezond gewicht). Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen die te maken hebben met eten, drinken, sport, bewegen en ontspanning.

Onderdelen Fit@School Challenge:

Brainstormsessie

De brainstormsessie is het eerste moment waarop de deelnemende school en het sportteam van Highfive bij elkaar zitten om te bespreken hoe er invulling gaat worden gegeven aan de fit@school challenge. Hierbij wordt er vanuit Highfive een presentatie gegeven waarbij het project wordt uitgelegd en alle fasen van het project nog een keer bij langs worden gegaan die hier rechts te zien zijn. Daarna wordt er in overleg gegaan met de school en hierbij worden een aantal vragen gesteld aan de school. De hoofdvragen zijn:

Plan van Aanpak

De tweede fase van de fit@school challenge is de fase van het plan van aanpak. Dit is de fase tussen de brainstormsessie en de daadwerkelijke start van de fit@school challenge in deze fase duurt gemiddeld ongeveer 3 weken. Tijdens deze fase gaat het team van Highfive bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak die wordt afgestemd op de informatie, wensen en behoeften die tijdens de brainstormsessie zijn opgehaald van de school. Het plan van aanpak kan worden gezien als een voorstel vanuit Highfive richting de school voor de totale invulling van de fit@school challenge. De hoofdpunten van het plan van aanpak zijn:

Kick-Off

De derde fase van de fit@school challenge is de ‘Kick-off’. De kick-off is de feestelijke opening van het project. Tijdens de kick-off wordt er op een leuke, beweeglijke en feestelijke manier kennis gemaakt met het project en de gezonde leefstijl. Wat er in de kick-off gedaan wordt verschilt ook weer per school en de wensen van de school, maar voorbeelden hiervan zijn: workshop smoothies maken, bidons versieren, quizzen of beweegspellen op het plein. Ook worden de ouders hierbij uitgenodigd zodat zij weten wat hun kind de komende weken gaat doen en de wethouder komt het project op een leuke manier officieel openen.

Leefstijllessen

De fase ‘Leefstijllessen’ is de langstdurende fase van het project. In de regel zijn dit 6 lesweken waarin op verschillende thema’s les wordt gegeven door de studenten over de gezonde leefstijl. Deze thema’s worden dus ook weer bepaald aan de hand van de brainstormsessie en de wensen die de school hierbij heeft aangegeven. Een aantal thema’s die voor de hand liggen zoals voeding, sport en bewegen en water drinken komen eigenlijk altijd wel terug. Maar op de ene school wordt bijvoorbeeld nog het thema schermtijd gegeven en op de andere school misschien wel het thema weerbaarheid. Tijdens deze periode is ook het ‘Challenge’ aspect van de fit@school challenge. In deze fase kunnen de leerlingen namelijk muntjes verdienen door dagelijks verschillende uitingen van gezond leven toe te passen. Vaak zijn er tijdens de lessen ook huiswerkopdrachten die de kinderen thuis kunnen doen om een muntje te verdienen Zo worden de ouders ook betrokken bij de challenge en deze krijgen ook wekelijks een weekverslag waarin deze opdrachten staan.

  Muntjessysteem 

Afsluiting

De afsluiting van de fit@school challenge is erg vergelijkbaar met de kick-off. Maar in plaats van het openen van het project wordt dit nu weer op een feestelijke en sportieve manier beëindigd. Waar het bij de kick-off erg ging om het introduceren van de fit@school challenge en de gezonde leefstijl wordt er tijdens de afsluiting de focus gelegd op gezamenlijk met de hele school iets doen om het project af te sluiten. Hierbij kan de kennis die is opgedaan tijdens de fit@school challenge nog eens getest worden door middel van een beweegquiz op het plein, maar er kan ook groots uitgepakt worden door iets voor de hele school te organiseren zoals een sponsorloop, toernooi of iets dergelijks!

Evaluatie

De evaluatie is vergelijkbaar met de brainstormsessie. Er wordt weer met alle docenten, het Highfive team en de GGD samen gezeten. Echter gaat het nu niet over hoe het project gaat worden ingericht, maar hoe de fit@school challenge is verlopen. Hierbij wordt gekeken naar wat er goed ging en wat er een volgende keer nog beter kan worden gedaan, zodat Highfive de fit@school challenge nog verder kan ontwikkelen en weer een stukje beter maken. Tijdens de evaluatie worden volgende zaken besproken:

Nazorg

Het stukje nazorg van de fit@school challenge wordt verzorgd door de GGD. De GGD is aanwezig bij de brainstormsessie en de evaluatie en wordt tijdens het project door Highfive steeds op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van het project. De medewerkers van de GGD kunnen bij de brainstormsessie suggesties doen over de invulling van de fit@school challenge en hierbij helpen. Bij de evaluatie pakken zij vooral het stukje ‘Wat wil de school na afloop van het project voortzetten’ Wil de school bijvoorbeeld in de toekomst nog iets doen met een bepaald thema dan kan de GGD dit in overleg faciliteren. Daarnaast komt er een half jaar na het einde van de fit@school challenge nog iemand langs van de GGD om de stand van zaken te bespreken en of het effect van de fit@school challenge nog te merken is op school. Dit alles om de fit@school challenge zo duurzaam mogelijk te maken, zodat de kennis en de effecten hiervan hopelijk op lange termijn ook nog zichtbaar blijven.

Klik hier om de volledige handleiding te downloaden.