Welkom bij HIGH FIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Lokaal Sportakkoord

Lokaal sportakkoord in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Vraag nu activiteitenbudget aan om inwoners in beweging te zetten!


Geld beschikbaar voor de uitvoer

Het Lokaal Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met sportverenigingen, onderwijs- en zorginstellingen, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Beide gemeenten hebben budget beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. U kunt dan denken aan extra kennismakingsactiviteiten voor diverse doelgroepen.

Klik hier om het sportakkoord van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in te zien. Er wordt ingezet op vier verschillende thema's: 

1. Positieve sportcultuur 

2. Van jongs af aan vaardig in beweging 

3. Inclusief sporten en bewegen 

4. Duurzame sportaccommodaties 

Aanvraagformulier

Om gebruik te maken van dit budget, dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Dit aanvraagformulier is hieronder via de button te  downloaden. Dit aanvraagformulier wordt gebruikt om te checken of het project voldoet aan de eisen die we gesteld hebben in het Lokaal sportakkoord en of het past bij de drie verschillende thema’s die hierboven genoemd zijn. Het aanvraagformulier dient verstuurd te worden naar Mart van Os. Zij zal ervoor zorgen dat de aanvraag bij de juiste werkgroep terecht komt en dat er een terugkoppeling wordt gedaan naar de aanvrager. De randvoorwaarden voor een aanvraag zijn hier te bekijken.

Let op: Na afloop van een project of activiteit waar budget voor is toegekend vanuit het Lokaal Sportakkoord, dient er een verantwoordingsformulier ingevuld te worden. Dit formulier is hier te downloaden.