Welkom bij HIGH FIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Nieuws

Aan de slag met Sportakkoord 2.0!

woensdag 3 mei 2023

Aan de slag met Sportakkoord 2.0!
In 2018 is het sportakkoord In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van start gegaan. Het heeft geleid tot allerlei extra activiteiten om jong en oud gezamenlijk in beweging te zetten. Sportverenigingen, beweegaanbieders en betrokken organisaties worden uitgenodigd om het sportakkoord 2 voor de komende jaren verder uit te werken. Voor de uitvoering van het sportakkoord zijn door de overheid middelen ter beschikking gesteld om deuitvoer vorm te geven. U kunt hierbij denken aan de organisatie van kadercursussen of middelen om inwoners kennis te laten maken of meer in beweging zetten met uw sport.
Meer informatie over het huidige sportakkoord? Kijk dan op www.highfive.frl lokaal sportakkoord.
De gemeenten willen graag met de sportverenigingen, beweegaanbieders en organisaties de komende jaren (t/m 2026) aan de slag met het sportakkoord 2. In de bijeenkomst kijken we naar de doelen van sportakkoord 1 en de doorloop ervan naar sportakkoord 2.
Wilt u alvast meer informatie over het sportakkoord 2.0? Kijk dan op: www.sportakkoord.nl
 
 
We nodigen u uit om als sportvereniging, beweegaanbieder of organisatie bij te dragen en mee te praten over bovenstaande onderwerpen op:
Datum:
Maandagavond 22 mei
Locatie:
Gemeentehuis in Buitenpost
Tijdstip:
19.30 – 21.30
Datum:
Dinsdagavond 30 mei
Locatie:
Sportaccommodatie van FC Burgum
Tijdstip:
19.30 – 21.30

Recente nieuwsitems