Welkom bij HIGHFIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Senioren/ 55+

Sport- en beweegstimulering voor ouderen

Binnen de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is High Five ook bezig om ouderen (meer) in beweging te krijgen en te houden. Voor deze doelgroep is bewegen namelijk extra belangrijk, omdat bewegen een positieve invloed heeft op risicofactoren als vallen, hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Daarnaast is bewegen voor veel ouderen een manier om sociale contacten op te doen en te onderhouden. 

Sociaal Vitaal

Daarom organiseert en ondersteunt High Five initiatieven die gericht zijn op ouderen. Hieronder worden een paar voorbeelden uitgelicht.

In samenwerking met Stichting GALM worden er in Achtkarspelen Sociaal Vitaal trajecten georganiseerd. Sociaal Vitaal is een traject van 30 weken, waarbij een fittest voor ouderen de start is. Hier wordt gekeken hoe de algehele fitheid van de deelnemende ouderen is, en op welke manier zij het beste aan hun fitheid kunnen werken. Voor ouderen die een klein sociaal netwerk hebben en willen werken aan hun fitheid, is er een Sociaal Vitaal groep. Hier gaan de ouderen 30 weken lang aan hun sociale, mentale en fysieke weerbaarheid werken. Vaak monden deze trajecten uit in een structurele beweeggroep.

 

KEaRN en de Friese Wouden

Collega’s Frouwina van Dekken (frouwina.van.dekken@kearn.nl) en Sjoerdje Kootstra-Alma (sjoerdje.kootstra@friesewouden.nl) hebben een combinatiefunctie als beweegcoach en welzijnswerker voor de groep ouderen Tytsjerksteradiel . KEaRN en de Friese Wouden sluiten aan bij signalen, ideeën en vragen van inwoners in de dorpen. Men zoekt hierbij netwerkpartners  om zo een bredere aanpak te ontwikkelen. De insteek is actief bewegen in de openbare ruimte en vitaliteit waarbij o.a. (onder)voeding, valpreventie en zinvolle dagbesteding onderwerpen van gesprek zijn. Wandelen op recept, beweegroepen, Taiso, kookworkshops, inzet van de beweegtuin zijn o.a. activiteiten die ontwikkeld zijn. Er is een website speciaal voor bewegen in Tytsjerksteradiel opgezet, waar het ouderen beweegaanbod te vinden is https://www.watbeweegtje.frl/  Op de website van KEaRN is ook het huidige aanbod in Coronatijd te vinden. https://www.kearn.nl/

 

Doortrappen

Doortrappen is een project waar High Five in beide gemeentes mee aan de slag is. Samen met de Fietsersbond, SportFryslan, de verkeersafdelingen van beide gemeentes en lokale partijen wordt gekeken naar manieren om ouderen veilig te laten fietsen in onze gemeentes. Zo wordt binnenkort de actie Oudste fietser gelanceerd, waarbij we op zoek gaan naar de oudste fietser van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel, en zijn er door de Fietsersbond zogenaamde Doortraproutes gemaakt. Dit zijn fietsroutes die geschikt zijn voor ouderen, omdat ze over brede paden en door de natuur gaan, geen drukke oversteekplekken bevatten en dus veilig genoeg zijn voor de oudere fietser. Ook worden er in 2021, als het coronavirus het weer een beetje toelaat, diverse activiteiten georganiseerd voor oudere fietsers.

 

Wandelgroepen

Ook zijn er in beide gemeentes diverse wandelgroepen waar ouderen bij kunnen aansluiten. Deze wandelgroepen worden georganiseerd door lokale partijen. Dit kunnen korte of lange routes zijn. Vaak gaan deze routes door de mooie natuur die beide gemeentes ons te bieden hebben. Ook zijn er wandelroutes die langs culturele plekken gaan, zodat ook oudere toeristen een interessante wandeling kunnen maken.

 

Op de website van de gemeente Achtkarspelen is meer te vinden over de wandel- en fietsroutes in onze gemeente. Hier zijn ook boekjes met diverse routes te downloaden.

 

https://www.achtkarspelen.nl/fietsen-wandelen-en-varen/ 

 

 

Voor meer informatie over activiteiten voor ouderen, of als u zelf een activiteit voor ouderen wilt organiseren, kunt u contact opnemen met Rianne Wiersma: r.wiersma@achtkarspelen.nl

 

 

Sportende ouderen   Sportende ouderen 
     
Sportende ouderen     Sportende ouderen