Welkom bij HIGH FIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Kies voor Hart en Sport

Informatie ‘Kies voor Hart en Sport’

Waarom Kies voor Hart en Sport:

Kinderen bewegen (te) weinig en vaak (te) eenzijdig. Hun vrijetijdsbesteding is veelal passief te noemen en veel kinderen hebben een slechte lichaamshouding. In Nederland is het aantal kinderen met overgewicht de afgelopen twintig jaar verdubbeld. Eén op de acht Nederlandse basisschoolkinderen is te zwaar en naar verwachting stijgt dat aantal in de toekomst. Cijfers van de GGD Fryslan laten zien dat minder dan de helft van de kinderen voldoende beweegt en een aanzienlijk deel van de kinderen geen gezond voedingspatroon heeft. Het project ‘Kies voor Hart en Sport’ wil de kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van de gevolgen van hun leef gedrag en ervan bewust maken dat er altijd een sport is die bij ze past. Want jong geleerd, is oud gedaan!

Kies voor Hart en Sport bestaat uit 4 onderdelen:

1: De “kick-off” van het project.

2: Werkboekjes met als thema: Voeding en Bewegen ‘Lekker Fit’

3: Gymlessen in het teken van sportkennismaking

4: Sportintroductie bij de sportaanbieders in de regio

De mogelijkheid is er om de sportbuurtcoach en studenten van sportopleidingen in te zetten voor een activiteit: Gezond zijn is sporten!

Uitvoering en inhoud van het project

1: De Kick-off van het project

November

In november zal het project worden afgetrapt. In zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel zullen er dit jaar twee sporthallen vol gebouwd worden met verenigingen uit de omgeving. De groepen 5 t/m 8 kunnen dan aangemeld worden om onder schooltijd een extra lang uur te komen “gymmen”. In de bijlage zien jullie de uitnodiging en de link naar het online inschrijfformulier.

2: Werkboekjes: Voeding en Bewegen

Theorieles in het klaslokaal

De eigen groepsleerkracht behandelt de toegezonden werkboekjes met de leerlingen. In januari ontvangt de schoool de werkboekjes ‘lekker fit’ om met de leerlingen te behandelen. Jaarlijks zijn er nu nieuwe leerling-boekjes in het project. Vanuit de methode ‘lekker fit’, worden de leerling-boekjes voeding en bewegen gebruikt. Meer informatie is te vinden op www.lekkerfitopschool.nl. De kosten van de werkboekjes worden gefinancierd door de afdeling sportstimulering van de gemeente.

3: Gymlessen in het teken van sportkennismaking

Er komt een externe vakleerkracht bewegingsonderwijs na overleg met de school naar de school toe die 2 gymlessen geeft tijdens de gymtijden van de school. De school kan kiezen uit de volgende lesinhoud:

  1. Frsyke sporten (combi van schaatsen, fierljeppen en kaatsen)
  2. Rugby
  3. Weerbaarheid/judo
  4. Freerunning
  5. Racketsport (combi van tennis, badminton enz)

4: Sportintroductie bij de sportaanbieders in de regio

Begin januari:

De informatie over de sportkennismaking zal begin januari op de scholen worden gebracht. Elke leerling heeft de mogelijkheid om kennis te maken met een sport naar keuze. Deelname aan de kennismaking is vrijwillig en na schooltijd. De leerling/ouders zorgen zelf voor vervoer enz. Het sportkennismakingprogramma zal door de gemeente en de sportaanbieders in de regio worden samengesteld. De kennismaking start begin april 2024. De gemeente zal de sportkennismaking verder coördineren.

Klik hier om het kennismakingsaanbod te bekijken van het schooljaar 2023-2024.

Kick-off Kies voor Hart en Sport

Ook dit jaar willen we het project weer feestelijk aftrappen met 5 à 6 clinics van lokale sportaanbieders. De startactiviteit is een programma waarbij bewegen en gezonde voeding centraal staan. Tijdens de activiteit doen de kinderen mee aan verschillende uitdagende beweegclinics. Tevens zal per groep een contract getekend worden waarbij ze beloven te streven naar een gezonde en actieve leefstijl op school en thuis. De groepen 5 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen. Het programma zal plaatsvinden in 3 verschillende groepen in de ochtend van 08.45 - 10.15 en 10.30 - 12.00 en in de middag van 12.15 - 13.45.  Tijdens deze periode van 90 minuten doet iedere groep vijf clinics.