Welkom bij HIGHFIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Sportakkoord

Sportakkoord gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel


Toelichting Sportakkoord

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sportaanbieders, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en bewegen, is sport van grote maatschappelijke en economische waarde. De strategische partners zijn overtuigd van die waarde van sport en bewegen voor ieder individu. Zij willen alle Nederlanders van sport en bewegen laten genieten. Om dit te realiseren zijn er ambities opgesteld.

1.  Inclusief sporten & bewegen

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.

2.  Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

3.  Vitale sport- en beweegaanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.

4.  Positieve sportcultuur

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

5.  Vaardig in bewegen

De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.


Stand van zaken

In het jaar 2020 heeft de gemeente een formateur aangesteld op het proces voor een lokaal sportakkoord te begeleiden. Deze formateur heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij lokale partijen mee hebben kunnen denken in de opzet van het lokale sportakkoord voor de gemeenten Achtkarpelen en Tytsjerksteradiel. 

Voor alle 5 ambities zijn “aanvoerders” en “spelers” aangemeld die graag willen meedenken over dat onderwerp en dit willen gaan vormgeven. In de laatste bijeenkomsten zijn alle plannen op een rijtje gezet en staat alles in de startblokken op van start te gaan.  


Vooruitblik

In het jaar 2021 willen we graag de plannen uit het sportakkoord in praktijk brengen. Voor de uitvoer ervan is budget ter ondersteuning van de uitvoer van het sportakkoord door VWS beschikbaar gesteld.

 Zou jij graag een rol willen spelen in het sportakkoord namens jou vereniging, kinderopvang, zorginstelling, onderwijsinstelling of een andere organisatie, dan nodigen we jou van harte uit om contact met ons op te nemen. Dit kan door een mail te sturen naar;

e.deboer@achtkarspelen.nl

Geef hierin aan in welke werkgroep je zou willen deelnemen:

1.  Inclusief sporten & bewegen

2.  Duurzame sportinfrastructuur

3.  Vitale sport- en beweegaanbieders

4.  Positieve sportcultuur

5.  Vaardig in bewegen

Een verdere uitnodiging zal nog worden verspreid