Welkom bij HIGHFIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Sportakkoord

 

Sportakkoord gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel


Toelichting Sportakkoord

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sportaanbieders, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en bewegen, is sport van grote maatschappelijke en economische waarde. De strategische partners zijn overtuigd van die waarde van sport en bewegen voor ieder individu. Zij willen alle Nederlanders van sport en bewegen laten genieten. Om dit te realiseren zijn er ambities opgesteld.

1.  Inclusief sporten & bewegen

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.

2.  Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

3.  Vitale sport- en beweegaanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.

4.  Positieve sportcultuur

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

5.  Vaardig in bewegen

De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.


Stand van zaken

In het jaar 2020 heeft de gemeente een formateur aangesteld op het proces voor een lokaal sportakkoord te begeleiden. Deze formateur heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij lokale partijen mee hebben kunnen denken in de opzet van het lokale sportakkoord voor de gemeenten Achtkarpelen en Tytsjerksteradiel. 

Voor alle 5 ambities zijn “aanvoerders” en “spelers” aangemeld die graag willen meedenken over dat onderwerp en dit willen gaan vormgeven. In de laatste bijeenkomsten zijn alle plannen op een rijtje gezet en staat alles in de startblokken op van start te gaan.  


Vooruitblik

In het jaar 2021 willen we graag de plannen uit het sportakkoord in praktijk brengen. Voor de uitvoer ervan is budget ter ondersteuning van de uitvoer van het sportakkoord door VWS beschikbaar gesteld.

 Zou jij graag een rol willen spelen in het sportakkoord namens jou vereniging, kinderopvang, zorginstelling, onderwijsinstelling of een andere organisatie, dan nodigen we jou van harte uit om contact met ons op te nemen. Dit kan door een mail te sturen naar;

e.deboer@achtkarspelen.nl

Geef hierin aan in welke werkgroep je zou willen deelnemen:

1.  Inclusief sporten & bewegen

2.  Duurzame sportinfrastructuur

3.  Vitale sport- en beweegaanbieders

4.  Positieve sportcultuur

5.  Vaardig in bewegen

Een verdere uitnodiging zal nog worden verspreid

 

Uitnodiging interactieve webinars

Beste Sportaanbieder,
Een belangrijk onderdeel van het (lokale) Sportakkoord is het structureel versterken van de sport, zodat meer mensen met meer plezier gaan en blijven sporten en bewegen. Hierbij zijn vitale, toekomstbestendige en zelfredzame sportaanbieders een belangrijke schakel. Om u, als sportaanbieder, juist in deze vreemde en onvoorspelbare tijden te helpen bij het oplossen van uw knelpunten en/of het realiseren van uw ambities organiseren we vanuit het Sportakkoord weer een serie webinars en online workshops.
We nodigen je graag uit om aan te sluiten bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden in maart en april. Tijdens deze webinars wordt jouw sportorganisatie, in groepsverband, concreet op weg geholpen aan de hand van een breed scala aan thema’s. De webinars bevatten vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan voor jouw organisatie.

Datum

   Webinar

 Inschrijflink

22 maart

   Financieel gezond de crisis door 2.0

 Klik hier

22 maart

   Communicatie, juist nu maar hoe?

 Klik hier

23 maart

   Jouw club klaar voor de toekomst

 Klik hier

24 maart

   Gezonde sportomgeving

 Klik hier

24 maart

   4 inzichten in het trainerschap

 Klik hier

25 maart

   Ledenbinding

 Klik hier

25 maart

   Clubkadercoach

 Klik hier

29 maart

   4 inzichten in het trainerschap

 Klik hier

29 maart

   Gezonde sportomgeving

 Klik hier

30 maart

   Financieel gezond de crisis door 2.0

 Klik hier

30 maart

   Ledenbinding

 Klik hier

31 maart

   Jouw club klaar voor de toekomst

 Klik hier

31 maart

   Clubkadercoach

 Klik hier

1 april

   Welkom op de club

 Klik hier

1 april

   Communicatie, juist nu maar hoe?

 Klik hier

6 april

   Welkom op de club

 Klik hier

 

In bovenstaand schema zie je wanneer welke webinar wordt gegeven. In deze uitnodiging vind je  tevens een uitgebreidere uitleg per webinar. Interesse? Schrijf snel in, want vol = vol

Klik op het webinar van je gewenste datum en schrijf je meteen in!

 

Uitgebreide info over de webinars

1. Financieel gezond de crisis door 2.0

Onder leiding van Peter van Baak

Aanvang: 20.00 uur

Tijdens dit interactieve webinar wordt jouw sportorganisatie bijgepraat over de gevolgen van de crisis en de mogelijkheden hier weer gezond uit te komen. Je komt tot nieuwe inzichten en kan al direct de eerste, concrete stappen maken om de komende 12 maanden financieel gezond te blijven.               

Tijdens dit webinar:

2. Communicatie, juist nu maar hoe?

Onder leiding van Martin van Berkel 

Aanvang: 19.30 uur

Communicatie is belangrijk voor iedere sportorganisatie. Maar hoe houd je jouw leden nou op een juiste manier op de hoogte en in welke frequentie? Tijdens dit webinar wordt jouw sportorganisatie concreet op weg geholpen om communicatie optimaal in te zetten in tijden van corona. Dit webinar bevat vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan.

Tijdens dit webinar:

3. Jouw club klaar voor de toekomst

Onder leiding van Lutger R. Brenninkmeijer en Ine Kloster

Aanvang:  19.30 uur

Hoe ziet jouw club er over tien jaar uit? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen? Welke ambities heb je voor jouw sportorganisatie en hoe realiseer je deze? We dromen graag over de toekomst – maar het liefst maken we van die dromen werkelijkheid. 

Tijdens dit webinar:

 

 4. Gezonde sportomgeving

Onder leiding van Irene Walk

Aanvang: 19.30 uur

Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Dat jullie sportclub voelt als een prettige gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. En waar jongeren geen ongezond gedrag aanleren, zoals roken of problematisch alcohol drinken, tot ernstige problemen aan toe. Het webinar geeft je inzichten waarom dit voor een sportorganisatie relevant is en hoe je dat kunt realiseren. 

Tijdens dit webinar:

 

5. 4 inzichten in het trainerschap  

Onder leiding van Joyce van Binsbergen

Aanvang: 19.30 uur

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren!

Tijdens deze scholing

 

6. Ledenbinding

Onder leiding van Silvia Bos

Aanvang: 19.30 uur

Hoe laat je als club sporters de meerwaarde van een vereniging zien en wat kun je als sportclub doen om nieuwe leden te binden en bestaande leden te behouden? Het is iets waar veel verenigingen mee worstelen. Alles draait bij het oplossen van deze vraag om het vaststellen van het cadeau dat je je leden als vereniging te bieden hebt. Als je duidelijk voor ogen hebt voor wie de activiteiten van jouw club bedoeld zijn, is het gemakkelijker om aan te sluiten op de wensen van (nieuwe) leden

Het voortbestaan van elke club is uiteindelijk afhankelijk van voldoende leden. Zij zijn de reden van je bestaan. Als vereniging is het zaak om potentiële leden in te laten zien wat je te bieden hebt. Want ook in jouw regio zijn er natuurlijk mensen die best zouden willen sporten maar dat nu niet doen. In deze scholing gaan we dieper in op deze onderwerpen..  Tijdens deze scholing;

 

7. Clubkadercoach

Onder leiding van Job van Eunen

Aanvang: 19.30 uur

Steeds meer verenigingen zien de meerwaarde van het structureel begeleiden van hun trainers en coaches. Maar waar begin je? Hoe werkt dat precies? En hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar kan de clubkadercoach bij helpen.

Waarom is trainersbegeleiding belangrijk?

De trainers en coaches spelen een cruciale factor in het sportplezier van het kind. Daarnaast heb je als club een verantwoordelijkheid om goed voor je mensen, in dit geval trainers en coaches, te zorgen. Veel trainers en coaches die geen echte trainersopleiding hebben worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Hoe spreek je een groep sporters aan? Hoe houd je een groep sporters actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? Maar vooral… hoe zorg je voor het plezier bij de sporters? Kortom: als deze trainers en coaches geen opleiding volgen, dan kan een trainersbegeleider ze tips en trucs geven.  De focus van een tijdelijke Clubkadercoach ligt voornamelijk op het implementeren en borgen van trainersbegeleiding binnen de club.

 

8. Welkom op de club  

Onder leiding van Docenten: Kyra van Leeuwen en Etienne Verhoeven 

Aanvang: 19.30 uur

Met Welkom op de Club laten we je met een compleet andere blik naar de gastvrijheid van je sportvereniging kijken. Ben je wel zo gastvrij als je denkt? Ontdek het in een sessie met

Start2Create. Met veel sportvoorbeelden, creatief denken en een lach. Je houdt er nieuwe inzichten en concrete ideeën aan over.

Aan de hand van veel voorbeelden laten we je met andere ogen kijken naar de route die iemand aflegt op je complex. Een (potentieel) lid of vrijwilliger kan van alles zien of meemaken, wat de beleving uiteindelijk maakt. Of breekt. En wat is die eerste indruk? Met een lach en een knipoog geven we je inspiratie en concrete ideeën. We zetten je op een ander been. We laten je ook anders denken door middel van creatief denken tools.

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor meerdere webinars. Het is mogelijk en aanbevolen om met twee personen van één sportorganisatie deel te nemen. Op die manier kun je de opgedane kennis meteen delen en makkelijk samen toepassen. Om aan te melden klik je in het schema op pagina 1, op de tekst (klik hier) achter de naam van het webinar. 

 

Na aanmelding

Na aanmelding krijg je een hyperlink toegestuurd, inclusief bijbehorende uitleg, waarmee je toegang krijgt tot het desbetreffende webinar. 

 

Om de webinars zo succesvol mogelijk te laten verlopen en om jou zo goed mogelijk te kunnen voorzien van advies is een goedwerkende internetverbinding noodzakelijk en een laptop/tablet met goede camera en microfoon wenselijk. 

 

We zien uit naar jullie komst en naar inspirerende en bovenal leerzame online bijeenkomsten!

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief