Welkom bij HIGH FIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Sportakkoord

Lokaal sportakkoord in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Vraag nu activiteitenbudget aan om inwoners in beweging te zetten!


Themabijeenkomsten

De afgelopen weken zijn er diverse themabijeenkomsten georganiseerd door High Five. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we in gesprek geweest met verenigingen en organisaties om samen de doelen van het lokaal sportakkoord te behalen. We hebben gebrainstormd, concrete activiteiten en manieren bedacht om meer mensen in beweging te krijgen. Dit allemaal rondom de thema’s Positieve sportcultuur, Inclusief sporten en bewegen en Van jongs af aan vaardig in beweging. Na de zomervakantie wordt hier een vervolg aan gegeven met (hopelijk) een fysieke bijeenkomst.

Geld beschikbaar voor de uitvoer

Deze thema’s komen uit het lokaal sportakkoord van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, dat in 2020/2021 is opgesteld. Dit sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met sportverenigingen, onderwijs- en zorginstellingen, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Beide gemeenten hebben € 40.000 beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. U kunt dan denken aan extra kennismakingsactiviteiten voor diverse doelgroepen.

Aanvraagformulier

Om gebruik te maken van dit budget, dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Dit aanvraagformulier is hieronder via de button te  downloaden. Dit aanvraagformulier wordt gebruikt om te checken of het project voldoet aan de eisen die we gesteld hebben in het Lokaal sportakkoord en of het past bij de drie verschillende thema’s die hierboven genoemd zijn. Het aanvraagformulier dient verstuurd te worden naar Rianne Wiersma  r.wiersma@achtkarspelen.nl Zij zal ervoor zorgen dat de aanvraag bij de juiste werkgroep terecht komt en dat er een terugkoppeling wordt gedaan naar de aanvrager.

 downloaden aanvraagformulier